کد مطلب: 36341| زمان انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۹:۱۷:۱۰| نسخه چاپی
قضاوت پس از گذشت یک سال مسؤولیت

قضاوت پس از گذشت یک سال مسؤولیت

شهرداری حمل و نقل - ایران نیوز 24: رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران، به بهانه ی گذشت یک سال از مسؤولیت خود در این سازمان یادداشت مهمی را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

رضا قدیمی در توضیح این پست نوشت:

دهم شهریور است، درست یک سال گذشت از حضور و قبول مسؤولیت در سازمان خدمات اجتماعى شهردارى تهران؛ امروز را به قضاوت Judgment خود نشستم تا قبل از تو به حساب خود رسیدگى کنم و چه دشوار است نماز انصاف در سجاده ى محبت بى انتهاى تو!

قصه ى این کارزار عاشقى؛ ملغمه اى بود از اشتیاق، تردید و وظیفه؛ و من در نهایت، آمدم تا دچار باشم، با تمام تعهدم به گذشتگان و حاضران و صاحبان تجربه و تخصص که محیط درون و پیرامون این حوزه را بهتر از من شناخته اند. آمدم تا پشتوانه شان باشم، حمایتشان کنم، راهبر باشم و توسعه و همدلى را چاشنى ثروت دانش ایشان بخواهم؛ نقشم هم افزایى تمام دغدغه مندان و مسئولین اجتماعى باشد و فرایند کنش. اﻳﻦ چنینى را از رقابت سیاسى، کینه، فساد، تکبر، حسد و نفاق، پالوده کنم و باور دارم که هرچند به این همه دست نیافته ایم اما مسیر عیان است و چشم انداز امروز، دلنشین تر از گذشته است و کفى بالله شهیدا. از خوبان یاد گرفتیم و با بدان، سیاست کردیم؛ به تمام مدعیان و دستگاه هاى موازى غیر ضرورى که این بستر انسانى را بهانه ى فساد، رانت و پُزهاى سیاسى و اجتماعى خواستند، لااقل گوشه زدیم؛ تهمت نزدیم؛ رفتار پلیسى را طرد کردیم و همزمان، کج فهمى ها را فرصت تزکیه و تجربه دانستیم.

تمام تلاشم بر ارتقاء و اعتلاى معیشت و رفاه همکارانم پایه گذارى شد تا حرمت وجدان را در برابر حراست از شأن این داوطلبان مهربانى رعایت کرده باشم؛ تلاش براى تثبیت ساختار سازمانى، افزایش حقوق، کارانه، ارتقاى سطح پاداش، سفر، ورزش Sport و باقى رفاهیات ایشان اولویتم بود و هست، نه اینکه مطلوب، محقق گردید اما قطعا باور مسؤولین ذیربط را در این خصوص تا حد معقولى اصلاح کرده ایم و همزمانى که براى خودم و نزدیکانم مطالبه اى نداشتم و نخواهم داشت، سبک تر و جارى تر از همیشه؛ راه مطالبه ى حقوق همکارانم را تا زمان حضور، ادامه خواهم داد.

و حال، زمان آن آن رسیده است که کارنامه ى یک ساله مان را محک زنیم، گذشته مان را نقد کنیم، حالمان را بفهمیم و فردایمان را یا براى خود برنامه کنیم یا با یقین و پیوست تخصصى از آیندگان مان مطالبه کنیم؛ پیوستى که به همت همکارانم اتفاقات بزرگى را رقم زد، نتایج و برنامه هایى که بیشتر از جنسِ زیرساخت است و قطعا نتایج و پیامدهاى آن در سالهاى آتى بیشتر خود را نشان خواهد داد. بسترى که لازمه ى توسعه اجتماعى شهر تهران میباشد.

اعتقاد به ضرورت مشارکتِ سازمانهاى مردم نهاد از تصمیم سازى تا اجرا، باورى بود که مشکلات بسیارى در مسیر آن در مجموعه مدیریت شهرى وجود داشت؛ عدم وجود بانک جامع سازمان هاى مردم نهاد، نداشتنِ شناخت متقابل، فقدان سیستم نظارتى و رتبه بندى ، عدم وجود عدالت در بهره مندى سمن ها از حمایت ها و خدماتِ شهردارى تهران و ...، چه اینکه امروز بر خود مى بالیم که با بررسى دقیقِ کارشناسى با بهره گیرى از نقطه نظراتِ سازمان هاى مردم نهاد، سامانه \"سمات\" در آستانه ى رونمایى ست و امکانى گسترده را براى ارتباط ماتریسى خیریه ها، سمن ها، خیرین، مراکز اجتماعى و جامعه هدفِ این مجموعه ها فراهم کرده است. خدا را شاکریم که تجربه تشکیل ٢٢ مجمعِ خیرین در سطح مناطق شهر تهران ضمن هم افزایى و ارائه خدمات هدفمند به جامعه هدفشان، امروز صرفا شهردارى تهران را به عنوان یک شریکِ اجتماعى در کنار خود دارند و در مسیر توانمندسازى، سیاستگذارى و مطالبه اجتماعى از دستگاههاى حاکمیتى موفق هستند.

خوشحالیم که توانسته ایم نسبت به تدوین نظام نامه نحوه حمایت مدیریت شهرى از سازمان هاى مردم نهاد گام هاى موثرى برداریم و باور داریم اجراى آن می تواند تحقق عدالت اجتماعى و توانمندسازى سازمان هاى مردم نهاد را به دنبال داشته باشد.براى اولین بار در کشور توانستیم سند مسؤولیت اجتماعى سازمان ها و بنگاههاى اقتصادى شهر تهران را تدوین و در شوراى اسلامى شهر تهران تصویب کنیم تا با نگاهى کاملا اجتماعى در گام نخست، مجموعه ى واحدهاى تابعه، پیمانکاران و زنجیره تامین شهردارى تهران را در مسیرِ رعایت مسؤولیت اجتماعى خود در ابعاد نیروى انسانى، زیست محیطى، قانونى، اخلاقى و اجتماعى متعهد نماییم و در گام بعد با ایجاد سیاست هاى تشویقى و حمایتى، زمینه توسعه ى مسؤولیت اجتماعى بنگاههاى اقتصادى شهر تهران را فراهم نماییم، مسیرى که قطعا نیازهاى توسعه پایدار شهر تهران را گوشه خواهد زد.علیرغم عدم ماموریت مستقیم مان در حوزه هاى کاهش فقر، معتادان متجاهر، زنان در معرض آسیب و کودکان کار و خیابان؛در طول یکسال گذشته نسبت به شناسایى آسیب هاى جدى در فرایند توانمندسازى محرومین توسط دستگاههاى دولتى و سازمان هاى مردم نهاد اقدام و امروز مفتخریم که در حالِ مدلسازى با بهره گیرى از ظرفیتِ ده ها کلینیک مددکارى اجتماعى و اساتید دانشگاهى، صدها سازمان مردم نهاد و مجموعه ى ظرفیت هاى مدیریت شهرى هستیم.

تلاش براى راه اندازى سامانه یکپارچه سازى مدیریت کارگران فصلى، اصلاح ساختار و روش بهرمندى از تعاونى ها، گسترش مراکز رشد و کارگاه هاى دست آفرین؛ نوسازى و گسترش ناوگان مجهز و پیشرفته ى گشت فوریت هاى اجتماعى و ساماندهى جذب متکدیان و آسیب دیدگان اجتماعى در کنار گسترش و بهبود روند ارایه خدمات در حوزه مددسراها، سامانسراها، مراکز بهبودى و اقامتى، همراه سراهاى بیمار، مراکز آموزشى و توانمندسازى پرتو و صبح رویش براى کودکان خیابان و در معرض آسیب نیز تحولى قابل قبول در یک سال گذشته بود. باور داریم توانمندسازى محرومین و تغییر سبک زندگى آن ها جز در بستر مشارکت همه جانبه ى حاکمیت با شرکاى اجتماعى خود محقق نخواهد شد، لذا در این مسیر، تصمیم سازى، اجرا و ارزیابى را با سازمان هاى مردم نهاد به طور مستمر به مشارکت نشسته ایم. در خصوص مجموعه هاى بهاران، قطعا باور داریم این ظرفیت را خواهند داشت که خلاء پس از ترکِ مواد مخدر Drugs را براى بازگشت افراد در حال بهبود پر کنند، اما هنوز ایرادهاى جدى در تعریف فرایند و اجرا، پیش رو داریم که بخشى از آن ناشى از تجربه محدودِ عملیاتى و دانشى در این حوزه است و بخشى دیگر به ضعفِ فرایندها، رویه هاى قانونى و ساختارى، تداخل و خلاءهاى بین دستگاههاى دولتى و محدودیت هاى بخش غیر دولتى بر میگردد؛ لذا باور داریم که با همکارى موثر بین دستگاههاى دولتى، شهردارى و سازمان هاى مردم نهاد قادریم روزى را تجربه کنیم که این مراکز به اوج بهره ورى خود رسیده باشد؛ روزگارى را سپرى کنیم که کودکان، مجبور به کار در خیابان و کارگاهها نباشند، حقوقشان به رسمیت شناخته شود و در هیچ کجاى این شهر با هیچ بهانه اى مورد بهره بردارى و سوء استفاده جسمى، روانى، جنسى و سیاسى قرار نگیرند؛ ما مى دانیم که هنوز با تحقق این امید فاصله بسیار داریم، ولى میتوانیم و باور داریم تغییر اجتماعى یک پروسه است که در یک برنامه ى زمانى و کارشناسى شده و در بستر اصلاحِ فرایند و رویه هاى جارى و خلاء هاى موجود قابل دستیابى ست.

باور داریم تبدیل تهران به شهرى بدونِ متکدى میسر است اما لازمه و مقدمه ى آن توسعه عدالت اجتماعى و توزیعى در سطح کشور، تناسب و همراستایى سیاست ها و راهبردهاى اجرایى دستگاهها، اعتماد مردم به تحقق برنامه هاى توانمندسازى و رفاه اجتماعى همه گیر و تغییر فرهنگ عامه از کمک هاى فردى و بدون شناخت به انجام کار خیر در بستر اعتماد به سازمان هاى مردم نهاد و خیریه هاست، لذا مصمم ایم که در کنار اقدامات مقطعى حمایتى و جذب و ساماندهى جامعه هدف، تحقق این ملزومات را مطالبه و پیگیرى کنیم؛ ان شاءالله و لا حول ولا قوة الا بالله العلىّ العظیم.

ما ترک سر بگفتیم، تا دردسر نباشد

غیر از خیال جانان، در جان و سر نباشد

در روی هر سپیدی، خالی سیاه دیدم

بالاتر از سیاهی، رنگی دگر نباشد

"سعدى علیه الرحمة"

رضا قدیمى؛ دهم شهریور نود و شش

کد مطلب: 36341| زمان انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۹:۱۷:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب