کد مطلب: 33564| زمان انتشار: ۱۳۹۵/۹/۶ ۱۲:۴۲:۱۰| نسخه چاپی
افزایش ٢۱ درصدی معاملات مسکن تهران

افزایش ٢۱ درصدی معاملات مسکن تهران

راه و شهرسازي - ایران نیوز24: تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال ۱٣٩۵، به ۱٢.۵ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ٢۱.٢ و ۴.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 1395 که برگرفته از «آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است که حجم معاملات مسکن، تحولات قیمت مسکن، تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال  1395 ،شاخص های آماری بازار معاملات مسکن، تحولات اجاره بهای مسکن و بخش جمع بندی را شامل می شود.در آبان ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 5 / 12 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2 / 21 و 1 / 4 درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 1 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1 / 0 و 3 / 7 درصد افزایش نشان می دهد.

-1حجم معاملات مسکن

در آبان ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12459 واحکد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 1 / 4 درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 2 / 52 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 4 / 16 درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 ، 2 و 14 بکه ترتیب با سهم 6 / 11 ، 3 / 9 و 3 / 6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 9 / 72 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ، 4 ، 2 ، 14 ، 8 ، 10 ، 7 ، 15 ، 1 و 3 بوده و 12 منطقه باقی مانده 1 / 27 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 

-2تحولات قیمت مسکن

در آبان ماه سال 1395 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 1 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1 / 0 و 3 / 7 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 معادل 1 / 13 درصد و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه 8 معادل 7 / 0 درصد تعلق دارد.

در آبان ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 9 / 97 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 4 / 21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.در آبان ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 9 / 97 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 4 / 21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

 

-3تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال - 1395

در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 1 / 106 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 3 / 10 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 8 / 43 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4 / 4 درصد افزایش نشان می دهد.

 

 -4سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

4-1 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در آبان ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " 30 الی 35 " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 6 / 12 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی " 25 تا 30 " میلیون ریال با سهم 3 / 12 درصد و " 35 الی 40 " میلیون ریال با سهم 8 / 10 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 7 / 61 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران  1 / 44 میلیون ریال  معامله شده اند.

 

 4- 2 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آبان ماه سال 1395 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " 60 تا 70 " مترمربع معادل 2 / 15 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " 50 تا 60 " و " 70 تا 80 " متر مربع به ترتیب با سهم های 4 / 14 و 4 / 13 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 4 / 53 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

4 -3 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آبان ماه سال 1395 ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " 1500 تا 2000 " میلیون ریال با اختصاص سهم 3 / 13 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهای دارای ارزش " 1000 تا 1500 " و " 2000 تا 2500 " میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 1 / 13 و 8 / 11 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 7 / 51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

 -5 تحولات اجاره بهای مسکن

در آبان ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4 / 10 و 3 / 9 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 1390=100) معادل 4 / 28 درصد می باشد.

جمع بندی

حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در آبان ماه سال 1395 به ترتیب معادل 5 / 12 هزار واحد مسکونی و 1 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 1 / 4 و 3 / 7 درصد افزایش نشان می دهد. در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری و نیز گشایش های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش به ویژه تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن (1)، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولی ها در شرایط کنونی فراهم شده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره می باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4 / 10 و 3 / 9 درصد رشد نشان می دهد.

* به موجب مصوبه مور 27 / 7 / 1395 شورای پول و اعتبار، با کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده و سایر مناطق شهری به ترتیب به 8 و 5 / 9 درصد موافقت گردید.

کد مطلب: 33564| زمان انتشار: ۱۳۹۵/۹/۶ ۱۲:۴۲:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب